Apie mus

 

VšĮ Ignalinos rajono turizmo informacijos centras

Ateities g. 23, Ignalina 30121, tel. 8386 52 597, el.p. [email protected]

ĮK 155628799, A. s. LT34 4010 0437 0007 0590, AB Luminor bank, Kodas 40100

 

Viešoji įstaiga Ignalinos rajono turizmo informacijos centras  yra Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo nustatyta tvarka įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas - tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą.

Centro vienintelis steigėjas (savininkas) - Ignalinos rajono savivaldybės taryba.

 

Pagrindiniai veiklos tikslai:

 • Formuoti patrauklų, svetingą, konkurencingą Ignalinos m., Strigailiškio ir Palūšės gyvenviečių, kaip kurortinių vietovių įvaizdį.
 • Skatinti turistinių paslaugų plėtrą.
 • Siekti padidinti vietinių ir užsienio turistų srautus.
 • Teikti kokybiškas Ignalinos sporto ir pramogų centro (SPA) paslaugas vietos gyventojams, miesto svečiams bei atvykstantiems turistams.

Uždaviniai:

 • Rinkti ir teikti vartotojams turizmo informaciją.
 • Populiarinti Ignalinos kraštą Lietuvoje ir užsienyje, dalyvauti tarptautinėse turizmo parodose.
 • Leisti ir platinti pažintinius informacinius ir kartografinius turistinius leidinius.
 • Konsultuotis ir bendradarbiauti su turizmo paslaugų teikėjais, dalyvauti Ignalinos turizmo klasterio veikloje.
 • Tirti turizmo rinką ir infrastruktūrą.
 • Tvarkyti lankytojų statistiką ir apibendrinti vystymosi tendencijas.
 • Remti kaimo turizmą, reklamuoti jo veiklą.
 • Organizuoti pažintinius turus Ignalinos rajone žiniasklaidos atstovams bei turizmo specialistams.
 • Organizuoti pažintines ekskursijas, pristatančias rajono turizmo išteklius.
 • Kelti kvalifikaciją, dalyvaujant seminaruose, konferencijose bei kursuose.
 • Tęsti bendradarbiavimą su įstaigomis ir organizacijomis, teikiant paslaugas jiems organizuojant sportines, aktyvaus poilsio sveikatingumo stovyklas.

Veiklos sritys:

 • Turizmo paslaugų teikimas.
 • Turizmo propagavimas.
 • Turistinės informacijos rinkimas, kaupimas ir teikimas vartotojams.
 • Informacinių ir kartografinių leidinių apie turizmo paslaugas, objektus ir vietoves rengimas, leidimas ir platinimas.
 • Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas.
 • Bendradarbiavimas su įstaigomis ir organizacijomis, vykdančiomis turizmo politiką.
 • Fizinės gerovės užtikrinimas, sportinė veikla ir kt.

 

Kviečiame įvertinti Ignalinos rajono turizmo informacijos centro darbą ir atlikti apklausą.


Informacija atnaujinta 2018-10-01