Ignalinos rajono turizmo informacijos centras

VšĮ Ignalinos rajono turizmo informacijos centro (toliau - Ignalinos TIC)  steigėjas ir savininkas yra Ignalinos rajono savivaldybė. Tai pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas - tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą.

 

Pagrindiniai Ignalinos TIC tikslai:

- Formuoti patrauklų, svetingą, konkurencingą Ignalinos m., Strigailiškio ir Palūšės gyvenviečių, kaip  kurortinių vietovių įvaizdį.

- Skatinti turistinių paslaugų plėtrą.

- Siekti padidinti vietinių ir užsienio turistų srautus.

- Teikti kokybiškas Ignalinos sporto ir pramogų centro (SPA)  paslaugas vietos gyventojams, miesto svečiams bei atvykstantiems turistams.

Ignalinos TIC uždaviniai:

- Rinkti ir teikti vartotojams turizmo informaciją.

- Populiarinti Ignalinos kraštą Lietuvoje ir užsienyje, dalyvauti tarptautinėse turizmo parodose.

- Leisti ir platinti pažintinius informacinius ir kartografinius turistinius leidinius.

- Konsultuotis ir bendradarbiauti su turizmo paslaugų teikėjais, dalyvauti Ignalinos turizmo klasterio veikloje.

- Tirti turizmo rinką ir infrastruktūrą.

- Tvarkyti lankytojų statistiką ir apibendrinti vystymosi tendencijas.

- Remti kaimo turizmą, reklamuoti jo veiklą.

- Organizuoti pažintinius turus Ignalinos rajone žiniasklaidos atstovams bei turizmo specialistams.

- Organizuoti pažintines ekskursijas, pristatančias rajono turizmo išteklius.

- Kelti kvalifikaciją, dalyvaujant seminaruose, konferencijose bei kursuose.

- Tęsti bendradarbiavimą su įstaigomis ir organizacijomis, teikiant paslaugas jiems organizuojant sportines, aktyvaus poilsio sveikatingumo stovyklas.

Ignalinos TIC veiklos sritys:

- Turizmo paslaugų teikimas.

- Turizmo propagavimas.

- Turistinės informacijos rinkimas, kaupimas ir teikimas vartotojams.

- Informacinių ir kartografinių leidinių apie turizmo paslaugas, objektus ir vietoves rengimas, leidimas ir platinimas.

- Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas.

- Bendradarbiavimas su įstaigomis ir organizacijomis, vykdančiomis turizmo politiką.

- Fizinės gerovės užtikrinimas, sportinė veikla.

 

Ignalinos TIC administruoja Ignalinos sporto ir pramogų centrą (Vasario 16-osios g. 35, Ignalina)