IKSC Kazitiškio seniūnijos padalinių ir bibliotekos filialų vasario mėn. renginiai

Kiti renginiai

Kazitiškio padalinys

15 d.  14.00 val. Popietė  Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai paminėti 

8 d., 15 d. ir 22 d. nuo 20.00 val.   Šokių vakarai   

25 d. 18.00 val. Užgavėnių vakaronė ,, Kuris blynas skaniausias'

Kazitiškio bibliotekos filialas
1–29 d. spaudinių paroda „Mūsų pėdos Kazitiškio žemėj įmintos“, skirta pedagogui, Muzikos akademijos docentui, vadovavusiam lietuvių liaudies muzikos ansambliui „Žvelsa“, Vakarų Lietuvos regiono pučiamųjų instrumentų asociacijos įkūrėjui, buvusiam jos prezidentui Petrui Mateikai. Visą vasario mėnesį Kazitiškio bibliotekoje, galėsite pasiklausyti lietuvių liaudies muzikos ansamblio „Žvelsa“ muzikinių įrašų.
11, 12, 13, 14 d. 10 val. bibliotekininkė projekto  „Prisijungusi Lietuva“ kompiuterinio raštingumo mokymus, ves Grybėnų bibliotekoje. Teminė akcija: Saugesnio interneto savaitė.

Grybėnų filiale
4–29 d. dokumentų paroda, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai „Valstybės kūrimo istorija: Vasario 16-oji“.
4–29 d. Vytauto Gudėno medžio drožinių paroda, skirta Tautodailės metams pažymėti.
11, 12, 13, 14 d. 10 val. projekto „Prisijungusi Lietuva“ kompiuterinio raštingumo mokymai, veda Kazitiškio bibliotekos bibliotekininkė Rasa Trubilienė. Teminė akcija: Saugesnio interneto savaitė.
21 d. 14 val. popietė „Pasakojimai mano Gimtąja kalba“, skirta Tarptautinei Gimtosios kalbos dienai.