Agotos Ramutės Rimšelienės kūrybos vakaras „Mes sudegame laike“

Susitikimas