Renginiai Ignalinos viešosios bibliotekos filialuose

Kiti renginiai

Ceikinių filiale

 • 1–28 d. vaikų piešinių paroda „Lietuva mūsų namai“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai
 • 15 d. 11.00 val. popietė „Lietuva, būk per amžius laisva“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai.
 • 8 ir 22 d. 11.00 val. popietė „Šok, žaisk ir sportuok“ su judesio konsole.

Didžiasalio filiale

 • 5 d. 11 val. kūrybinės knygų dirbtuvėlės susietos su Ingridos Bušmaitės knyga „Draugystė ant straublio galo“.
 • 1–15 d. projekto „Dvarų istorija žadina vaizduotę“ keliaujanti tapybos darbų paroda.
 • 14 d. 17 val. „Vakaro magija su ragana”.
 • 15 d. „Gyvasis mikrofonas”  Lietuvos 100-mečio paminėjimo baigiamasis renginys.
 • 15 d. 16 val. viktorina iš Vydo Narvido knygos „Lietuvos istorijos labirintuose“.
 • 1–15 d. spaudinių paroda skirta poeto 115-osioms metinėms „Teofilis Tilvytis“.
 • 8 d. 11 val. popieriaus edukacija. „Paukščiukai“. Dekoracijų kūrimas valstybinėms šventėms.

Dietkauščiznos filialas

 • 5 d.13 val. popietė „Saugesnio interneto diena 2019“.
 • 12–23 d. spaudinių paroda „Vasario 16-oji mūsų laisvės simbolis“, skirta Valstybės atkūrimo dienai.

Dūkšto filiale

 • 1–28 d. spaudinių paroda ,,Lietuva senuose albumuose’’.
 • 7 d. 15 val. ,,Kas slypi šulinio dugne?’’,  L. Sintijos Černiauskaitės knygos ,,Šulinys’’ aptarimas su Skaitytojų klubu. Skirta Metų knygos rinkimams.
 • 12 ir 14 d. edukacija vaikams „Geltona. Žalia. Raudona“.
 • 15 d. GYVASIS MIKROFONAS.

Dysnos filiale

 • 9 d. Saugesnio  interneto diena bibliotekoje.
 • 12 d. edukacija „Geltona. Žalia. Raudona“.
 • 2–19 d. dokumentų  paroda „Istorija gyva rašytiniuose šaltiniuose“, skirta  Lietuvos valstybės atkūrimo dienai.
 • 15 d. 14 val. popietė „Toks  brangus Tavo vardas - lyg saulė“, skirta Lietuvos  Valstybės atkūrimo dienai.
 • 20–28 d. dokumentų paroda „Knygos kelias į gražią kalbą“, skirta Tarptautinei  gimtosios kalbos dienai.

Gilūtų filiale

 • 1–28 d. spaudinių paroda „Varna ir lapė“, skirta rusų rašytojo I. Krylovo 250-mečiui paminėti.
 • 14 d. 15 val. garsiniai skaitymai. Gražiausių  Šekspyro sonetų skaitymai šv. Valentino dienai paminėti.
 • 21 d. 14 val. viktorina „Kas telpa žodyje“, skirta Tarptautinei gimtosios kalbos dienai ir vietovardžių metams paminėti.

Grybėnų filiale

 • 5–28 d. spaudinių paroda „Lietuvos valstybės istorijos vingiais“.
 • 14 d. 14 val. edukacinis užsiėmimas „Riešinių mezgimas su karoliukais“ Kazitiškio bibliotekoje.
 • 21 d. 14 val. Gimtosios kalbos dienai skirta viktorina „Kaip kalbėjo senoliai“.

Kazitiškio filiale

 • 1–28 d. fotografo Rimo Vilavičius darbų paroda „Žalieji stebuklai“. Parodą organizavo prof.  Remigijus Noreika.
 • 2 d. 12 val. edukacinis užsiėmimas „Siūlo galia“, kurį ves Švedriškės seniūnaitė Nijolė Skipitienė.
 • 4–9 d. „Kurkime geresnį internetą kartu!“, saugesnio interneto savaitė bibliotekoje.
 • 14 d. 14 val. edukacinis užsiėmimas „Riešinių mezgimas su karoliukais“, kurį ves Grybėnų filialo vyresnioji bibliotekininkė Dalia Koršul.
 • 20 d. 10 val. finansinio raštingumo mokymai „Mokesčių teisės pagrindai” ir „Verslo organizavimo formos”, mokymus ves lektorius Paulius Paulionis, Tarptautinio verslo magistras, teisininkas. (reikalinga išankstinė registracija, tel. 861250846, bus įteikiami pažymėjimai).
 • 28 d. 15.30 val. viktorina ,,Moki žodį – žinai kelią“, skirta gimtosios kalbos dienai.

Kazokinės filiale

 • 12 d. 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Tarybos Nutarimo dėl Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, įteikto Vokietijos vyriausybei faksimilės pristatymas. Dokumentas bus eksponuojamas bibliotekoje iki vasario 28 d.

Linkmenų filiale

 • 1–27 d. spaudinių paroda „Istorija yra laikų liudininkė“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai.
 • 1–27 d. paroda „Lietuviško žodžio skambėjimas“, skirta Tarptautinei gimtosios kalbos dienai.
 • 13 d. 13 val. literatūros popietė „Renkame Metų knygą“.

Mažėnų filiale

 • 1–19 d. literatūros paroda „Graži Tėvynė mano”,skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai.
 • 20–28 d. literatūros paroda „Knygų terapija“, skirta Tarptautinei gimtosios kalbos dienai.
 • 23 d. viktorina Tarptautinei gimtosios kalbos dienai  „Taip kalbėjo mūsų senoliai”.

Meikštų filiale

 • 14 d. 12 val. knygų apžvalga „Renkame metų knygą”.
 • 14 d. 13 val.  popietė „Literatūrinė kavinė”.
 • 1–28 d. knygų paroda „Aklas pasimatymas su knyga”.

Mielagėnų filiale

 • 15 d. 10 val. Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimas.
 • 22 d. 10 val. Tarptautinei gimtosios kalbos dienai skirta viktorina „Žodis rodo kelią“.
 • 21–28 d. spaudinių paroda „Knygos apie kalbą“.   

Naujojo Daugėliškio filiale   

 • 8 d. 11 val. popietė „Draugiškas internetas”. Saugesnio interneto savaitė.
 • 15 d. 11 val. popietė „Tai Lietuva – Tėvynė mūsų”, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai.
 • 14–28 d. spaudinių paroda „Margas žodžių pasaulis”, skirta Tarptautinei gimtosios kalbos dienai.

Palūšės filiale

 • 6–28 d. spaudinių paroda „Kožnan kaimi sava utarka“ /Tarptautinei gimtosios kalbos dienai/.

Rimšės filiale

 • 1–25 d. vestuvinių fotografijų paroda „Švento Valentino kerai”.
 • 15 d. 14 val. renginys skirtas paminėti Vasario 16-tą ir Tarptautinei gimtosios kalbos dienai. „Švęskime Laisvę!”. Kartu su Rimšės laisvalaikio organizatore Ramune Prokapavičiene.

Strigailiškio filiale

 • 5 d. 17 val. muzikinė-literatūrinė popietė „Šv. Agota - Duonos diena“ su Ignalinos krašto folkloro ansambliu „Čiulbutė“.

Šiūlėnų filiale

 • 6 d. 13 val. popietė „Bibliotekos pataria: internete būk saugus!“. Saugesnio interneto savaitė.
 • 15 d. 10 val.Gyvasis mikrofonas „LIETUVA,  esi tu viena“. Bendras renginys su Šiūlėnų kaimo seklyčia.

Tverečiaus filiale

 • 15 d. „Gyvasis mikrofonas”  Lietuvos 100-mečio paminėjimo baigiamasis renginys.
 • 28 d. 15 val. „Savasties ieškojimas” susitikimas su autoriumi Algiu Jakštu.

Vidiškių filiale

 • 23 d. 14 val. viktorina vaikams „Aš didžiuojuosi savo kalba“, skirta  Tarptautinei gimtosios kalbos dienai.
 • 2–28 d. spaudinių paroda „Žodis Lietuva mums skamba kaip malda“, skirta Valstybės atkūrimo dienai.
 • 10-31d.literatūros paroda ,,Lietuvių poetų meilės eilės’’  skirtą Šv. Valentino dienai.