Ignalinos rajono turizmo informacijos centras

Dūkštelių piliakalnis

Gamta, apžvalgos aikštelės, pažintiniai takai, piliakalniai

Dūkštelių piliakalnis, Putrakalnis – piliakalnis (unikalus objekto MC kodas 33310) Ignalinos rajono savivaldybės teritorijoje, į šiaurės vakarus nuo Dūkštelių, Dūkšto seniūnija. Pasiekiamas iš plento  102  Vilnius–Švenčionys–Zarasai  prieš Parsvėto ežerą pasukus į kairę vakaruosna link Salako, prieš Samanio ežerą 100 m paėjus pėsčiomis į kairę pietų kryptimi per šlapią pelkę – yra priekyje.

Piliakalnio pietryčių ir pietvakarių papėdėje yra senosios gyvenvietės liekanų. 1958 m. piliakalnyje žvalgybinius tyrimus atliko Istorijos institutas; 1966 m. piliakalnio pietinėje papėdėje 8 kvadratinių metrų plotą ištyrė vadovas Vytautas Daugudis. 0,5-1,1 m storio kultūriniame sluoksnyje rasta lipdytinės brūkšniuotosios, grublėtos ir glūdintos keramikos fragmentų, geležies šlako, suanglėjusių varpinių grūdų liekanų, apdegusių akmenų grindinių.

Piliakalnis datuojamas I tūkstantmečiu. 2009 m. gruodžio 9 d. Kultūros paveldo departamento nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje įrašytas į Kultūros vertybių registrą.

Atsiliepimai

Komentuoti