Ignalinos rajono turizmo informacijos centras

Lietuvos karių sukilėlių kapai

Atminties vietos

Linkmenų "Margavonių" kapinėse
Lietuvos eiliniai kariai, Saldutiškio partizanų rinktinės Linkmenų būrio sukilėliai: Petras Bieliauskas, g. 1918 m., žuvęs 1941-06-25 kautynėse su sovietų kariuomenės daliniu Šilaikiškės-Antaprūdės miške, Juozas Parulis, g. 1918 m., gyv. Genių (?) k., Alytaus vlsč., Alytaus aps., Stasys Talkačiauskas, g. 1920 m., ir Antanas Vaicekonis, g. 1920 m., žuvę 1941-06-29 kautynėse su sovietų kariuomenės daliniu prie Pažiezdrio k. (dab. Ignalinos r.).

Atsiliepimai

Komentuoti