Ignalinos rajono turizmo informacijos centras

Įgyvendintas projektas

Ignalinos krašto lankytinos vietos – tai mūsų išskirtinumas, savitumas, mūsų reprezentaciniai ženklai, kuriuos turime stengtis labiau pristatyti, viešinti, kad jie būtų matomi ir lankomi.

Ignalinos rajono savivaldybės administracija kartu su partnerėmis savivaldybėmis įgyvendino projektą ,,Informacinės infrastruktūros plėtra Ignalinos, Molėtų ir Utenos rajonuose" Nr. 05.4.1-LVPA-R-821-91-0002. Buvo įrengta 54 vnt. krypties rodyklių pėstiesiems į lankytinas vietas (Ignalinoje, Molėtuose, Utenoje), 24 vnt. kelio ženklų Nr.628 su krypties rodykle į lankytiną vietą (Ignalinoje, Utenoje), 4 vnt. Informacinių stendų Molėtuose, 10 vnt. lentelių su brailio raštu Molėtuose,  11 vnt. stendų Ignalinos rajone, muzikiniai suoliukai Palūšėje, Ceikiniuose, aikštėje ir kitose Ignalinos vietose permatomi stendai (žvilgsnis į praeitį).

Pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę Nr. 05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ pateiktam projektui įgyvendinti skirta 282 623 Eur Europos regioninės plėtros fondo lėšų. Bendra projekto vertė – 332 497 Eur.

Projekto vykdytojai:

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

Projekto partneriai:

Molėtų rajono savivaldybės administracija

Utenos rajono savivaldybės administracija

Atsiliepimai

Komentuoti