Ignalinos rajono turizmo informacijos centras

NATO karininkų vizitas Ignalinoje

Gruodžio 13 dieną Ignalinoje lankėsi NATO pajėgų integravimo centro įvairių NATO valstybių karininkų grupė. Šis centras rūpinasi sklandžiu NATO pajėgų atvykimu ir dislokavimu Lietuvoje. Vizito tikslas – susipažinti su Ignalinos kraštu, užmegzti ryšį su savivaldybės vadovais, taip pat aplankyti svarbius objektus. NATO diena Ignalinoje pradėta savivaldybėje. Karininkai taip pat lankėsi Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazijoje, bendravo su mokiniais, atsakė į jų klausimus. Vėliau vyko į Makniūlaukės kaime esantį radiolokacijos postą.  

Grupės vadai pirmiausia susitiko su savivaldybės meru Laimučiu Ragaišiu ir vicemeru Imantu Umbražiūnu, kuris ta proga apsivilko šaulio uniformą. Su meru ir vicemeru bendravo iš Danijos tarnybai Lietuvoje atvykęs NATO pajėgų integravimo vieneto vadas pulkininkas Peteris Nielsenas. Jam vertėjavo lietuvis majoras Mindaugas Čekavičius.

Meras Laimutis Ragaišis dėkojo už Ignalinai parodytą dėmesį, kalbėjo apie rajono, kaip pasienio teritorijos,  išskirtinumą: ,,Mes esam parubežiniai. Turim apie 80 km  pasienio ruožą, kurį saugo Tverečiaus ir Puškų užkardų pasieniečiai. Nemažai mūsų jaunų žmonių dirba šioje sistemoje, mes bendradarbiaujame su pasieniečiais, Didžiasalyje veikia Jaunojo pasieniečio būrelis...“.

Vėliau susitikimas iš mero kabineto persikėlė į didžiąją savivaldybės salę. Prisijungė grupė svečių karininkų, savivaldybės specialistai, atsakingi už mobilizaciją ir civilinę saugą, taip pat   Ignalinoje tarnaujantis Krašto apsaugos savanorių pajėgų Didžiosios Kovos apygardos 8-osios rinktinės viršila Olegas Garejevas. Ignalinos rajono turizmo informacijos centro direktorė Joana Lichadziauskienė pristatė Ignalinos kraštą, jo istoriją, pasakojo apie turizmo objektus ir paslaugas. Į Ignaliną atvykusioje grupėje – įvairių tautybių karininkai:  keli lietuviai ir  amerikiečiai,  lenkas, vokietis, danas. Užsieniečius ypač sudomino Lietuvos žiemos sporto centras ir žiemos sporto šakos. Meras pasidžiaugė  Ignalinos olimpiečiais ir garsiausiu iš  jų – Ignalinos krašto garbės piliečiu, olimpiniu čempionu Algimantu Šalna, kuris šiuo metu gyvena JAV, treniruoja jaunimą ir neužmiršta Ignalinos.

Domėtasi karo pabėgėlių iš Ukrainos  gyvenimu mūsų krašte. Meras sakė, kad jie  pakankamai gerai integruojasi, randa darbus, vaikai lanko mokyklas. Aptartas bendravimas su Lietuvos kariuomene, prisimintas miesto šventėje organizuotas NATO karinės technikos pristatymas. Kalbėta apie savivaldybės mobilizacijos planą. Materialinius resursus, reikalingus mobilizacijai. 

Vado pavaduotojas pulkininkas leitenantas  Marius Dabkevičius pristatė NATO pajėgų struktūrą,  integravimo vienetų veiklą.  Kalbėta apie suvokimą, kas yra šalies gynyba.  Akcentuota, kad pirmiausia mes visi esame atsakingi už savo šalies gynimą. Didžiulis iššūkis ir finansinė našta šaliai  – NATO pajėgų logistika, karių išlaikymas. Pastebėta, kad NATO pajėgų integravimo vienetas nėra Lietuvos kariuomenės dalis, jų vadovybė Danijoje. Be pagrindinių užduočių, dalyvavimo misijose vyksta daugybė susitikimų, dalyvaujama renginiuose, siekiama aplankyti kuo daugiau savivaldybių, susipažinti, pakalbėti  su savivaldybių vadovais, susitikti su jaunimu, aktyviai komunikuoti. 

parengė  Lina Kovalevskienė

 

Atsiliepimai

Komentuoti