Ignalinos rajono turizmo informacijos centras

Renginys ,,Mėlynojo turizmo vystymas Ignalinos rajone“

Kovo 7 dieną Ignalinos rajono turizmo informacijos centras ir Ignalinos rajono vietos veiklos grupė surengė susitikimą ,,Mėlynojo turizmo vystymas Ignalinos rajone“. Pilna salė turizmo žmonių bylojo, kad renginys yra aktualus, žmones domina galimybės vystyti verslą, gauti finansavimą savo idėjų įgyvendinimui, naujovės ir žinios. Į renginį gausiai susirinkusius rajono turizmo paslaugų teikėjus ir svečius sveikino meras Laimutis Ragaišis.

Susitikime Ignalinos rajono vietos veiklos grupės strategijos įgyvendinimo vadovė dr. Ligita Smagurauskienė pristatytė taip vadinamą ,,Mėlynąjį turizmą" ir galimybę gauti finansinę paramą iki 90 000 Eur verslo projektams, kurių paramos intensyvumas būtų apie 75 proc., ir iki 40 000 Eur 100 proc. intensyvumo ne pelno projektams pagal Ignalinos rajono žuvininkystės 2024-2029 m. plėtros strategiją. Mėlynoji ekonomika – labai plati sąvoka, apimanti daug sričių, taip pat ir turizmą, todėl gali būti remiami projektai, susiję su vandens telkiniais, pakrančių infrastruktūra, jų gyvenimu, amatais, maistu. Reikia tik noro, kūrybiškumo, ryžto ir beveik kiekvienas gali rasti galimybę pretenduoti į šios strategijos paramą.

Ignalinos rajono turizmo informacijos centro direktorė Joana Lichadziauskienė pristatė įstaigos praeitų metų rezultatus, šių metų planus ir kvietė turizmo paslaugų teikėjus bendradarbiauti, drąsiau reklamuotis. Tam turizmo informacijos centras siūlo savo tinklapį, Facebook puslapį, leidinius, maršrutus ir kitas komunikacines ir rinkodaros priemones. „Mes be Jūsų negalime nieko, Jūs su mumis galite daug daugiau“, - sakė įstaigos direktorė.

Doc. dr. Rimantė Hopenienė iš Kauno technologijos universiteto kvietė dalyvauti SUSRUR projekto OC#2 INNOVATE programoje, skirtoje turizmo sektoriaus Smulkiam ir vidutiniam verslui. Kiekvienas atrinktas programos dalyvis gali gauti 7 000 EUR dotaciją, kurią panaudos savo verslo tvarumui didinti.

Skirta dėmesio ir efektyviai turizmo rinkodarai. Projekto ,,We Love Lithuania“ vadovas Simonas Rudaminas skaitė pranešimą ,,Komunikacija, kuri atneša pinigus". Ignalinai jis linkėjo daugiau drąsos ir pasitikėjimo savimi.

Susitikime buvo pristatyti Ignalinos, Zarasų ir Visagino funkcinės zonos, VIZA projektai. Funkcinė zonos strategija numato konkrečius veiksmus, projektus siekiant užtikrinti visų trijų savivaldybių socialinę-ekonominę plėtrą.

Kas norite daugiau sužinoti apie programas, pasinaudoti pasiūlymais, Ateities g. 23 (Ignalina) Jūsų laukia Ignalinos rajono turizmo informacijos centro ir Ignalinos rajono vietos veiklos grupės darbuotojos.

Atsiliepimai

Komentuoti