Ignalinos AE regiono viešųjų paslaugų verslui centro salė