Ignalinos rajono turizmo informacijos centras

Adventinė popietė Taujūnuose „Prie gerumo šviesos“

Kiti renginiai

Prie gerumo šviesos“.Renginio metu pinsime advento vainiką, kolektyvas ,, Radasta“ giedos adventines giesmes, papasakos kaip buvo pinamas advento vainikas.