Adventinė popietė Taujūnuose „Prie gerumo šviesos“

Kiti renginiai

Prie gerumo šviesos“.Renginio metu pinsime advento vainiką, kolektyvas ,, Radasta“ giedos adventines giesmes, papasakos kaip buvo pinamas advento vainikas.