Algio Jakšto paroda Rimšėje „Čia mano žemė“

Parodos