Antaninės Ceikiniuose

Kiti renginiai

 Kviečiame į  Antaninių atlaidus!  Laukiame visų - šoksime, dainuosime, sveikinsime Antanus ir Antaninas. 10.30 val. Vyks Antano atlaidai Ceikinių Švč. Mergelės Marijos vardo bažnyčioje. O po Šv. Mišių Jūsų laukia šventinė programa.