D. Mikulėnienės knygos „Lietuvių tarmėtyra: genezė, raida ir paradigminiai lūžiai“ (1 d.) pristatymas

Kiti renginiai

D. Mikulėnienės knygos „Lietuvių tarmėtyra: genezė, raida ir paradigminiai lūžiai“ (1 d.) pristatymas bibliotekoje. Dalyvauja autorė prof. Danguolė Mikulėnienė.