Dekano Vaclovo Šarkos 100 - mečio minėjimas Dūkšte

Minėjimai