Dūkšto viešosios bibliotekos renginiai sausio mėn.

Kiti renginiai

2–31 d. spaudinių paroda „Laisvu vėju per gyvenimą ėjęs“,  skirta poeto, prozininko, vertėjo Kazio Borutos 115-tosioms gimimo metinėms.
24 d. Metų knygos rinkimai. Susitikimas su poete Jurgita Jasponyte.