Ignalinos rajono turizmo informacijos centras

„Gavėnios popietė“ Kazitiškyje

Kiti renginiai

Gavėnios susikaupimui skirtoje popietėje susipažinsime su gavėnios dainomis, giesmėmis, darbais,
valgiais.