Gedulo ir vilties dienos minėjimas

Minėjimai

Gedulo ir vilties dienos minėjimas

17 val. Minėjimas prie Tremtinių kryžiaus
18 val. Šv. Mišios Ignalinos švč. M. Marijos gimimo bažnyčioje

Renginio metu bus fotografuojama ir filmuojama.