Gedžiūnėlių Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčiai - 100

Kiti renginiai