IKSC Tverečiiaus seniūnijos padalinių ir bibliotekų filialų vasario mėn. renginiai

Kiti renginiai

Tverečiaus padalionys

Nuo 10 d.  iki 16 d.  Spaudinių paroda Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai

22 d. 19.00 val. Šokiai

25 d.  12.00 val. Užgavėnės Tverečiuje

Dietkauščiznos bibliotekos filialas
11 d. 11 val. transliacija „Sukčiai internete: kaip apsisaugoti?“, skirta saugesnio interneto savaitei.
11–20 d. spaudinių paroda Vasario 16-ajai „Lietuva istorijos vingiuose“.
13 d. 11 val. baigiamasis akcijos Metų knygos rinkimai 2019  renginys „Skaitydami vertiname“.

Tverečiaus bibliotekos filialas
1–31 d. spaudinių paroda skirta Algimanto Baltakio 90-mečiui „Bet leiskit visada likti poetu”.
20 d. 14 val. susitikimas su kunigu Vidu Smagurausku „Bažnytinė etika. Kaip elgtis mišiose”.