Incantations / Kerėjimai: Justinas Mačys (fleita, Lietuva)

Koncertai

Fleitistas Justinas Mačys apie būsimą koncertą pasakoja:

„Šių dienų pasaulyje labiausiai kenčia šiandienos muzika, šiandienos menas, neturintis galimybės būti išgirstas, pamatytas, suprastas. Šio koncerto programoje norėčiau Jums atlikti mano brangių bičiulių Ritos Mačiliūnaitės ir Andriaus Maslekovo kūrinius fleitai solo, fleitai su elektronika. Šie kūriniai nutiesia prabangų tiltą ir sujungia šiandieną su baroko epochos meistrų – Marin Marais bei Johann Sebastian Bach muzika.“

„Incantations/Kerėjimai“ programoje skambės kūriniai fleitai solo, kurie suformavo mane kaip fleitistą, muzikantą, žmogų. Tai – tarsi dedikacija mano profesoriui Algirdui Vizgirdai – baroko muzikos bei šiuolaikinės Lietuvos muzikos žinovui, įkvėpėjui ir propaguotojui. Tai pastoralė šiandienai – žinojimas ir supratimas, jog per šimtmečius žmogaus prigimtis nepakito. Mes lygiai taip, kaip ir prieš kelis amžius kenčiame, džiaugiamės, mylime. Ir visa tai, su ta pačia emisija skamba muzikoje – tiek baroko, tiek šiandienos.

“ Justinas Mačys (g.1984) muzikinį kelią pradėjo Raseiniuose, mokytos Astos Nikžentaitienės fleitos klasėje. 1998 m. baigė Panevėžio vaikų muzikos mokyklą, kur jis mokėsi pas Eduardą Mackų. Tais pačiais metais įstojo į Vilniaus konservatoriją studijuoti pas dėstytoją Laimą Šulskutę. 2003 – 2009 metais Justinas studijavo Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademijoje prof. Algirdo Vizgirdos fleitos klasėje, kur įgijo bakalauro, taip pat magistro laipsnius. 2009 – 2010 metais stažavosi Prancūzijoje, Lyono Nacionalinėje Muzikos ir Šokio Konservatorijoje pas prof. Philippe Bernold ir asistentą Julien Beaudiment.

Keletą kartų jis dalyvavo garsių fleitistų, tokių kaip W. Bennet G. Buorgogne V. Botazzini B. Gisler Haase meistriškumo kursuose. 2008 m. Justinas dalyvavo meistriškumo kursuose Saint – Maur, (Prancūzija), III Convention Francaise De La Flute in memoriam Alain Marion, kuriuos vedė Philippe Bernold.

Justinas Mačys laimėjo 1-ąjį prizą VIII J. Pakalnio jaunųjų atlikėjų konkurse (2000), 2005 m. jis laimėjo I premiją tarptautiniame fleitistų konkurse „Juodkrantė 2005“. Kartu su pianiste Julija Sadaunykaite, Tarptautiniame kamerinių ansamblių ir koncertmeisterių konkurse Vilniuje 2010 m., Justinas laimėjo 3-iąją vietą. Justinas Mačys aktyviai dalyvauja Lietuvos muzikiniame gyvenime ne tik kaip solistas, bet ir kaip kamerinės muzikos atlikėjas. Jis grojo su Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademijos studentų simfoniniu orkestru, Klaipėdos kameriniu orkestru, Šv. Kristoforo kameriniu orkestru ir kamerinės muzikos ansambliu “Musica Humana”, diriguojant D. Geringui, S. Sondeckiui, Ph. Bernold, J. C. Capezzalli, R.Šervenikui, M. Pitrėnui, A. Vizgirdai. Kaip solistas ir įvairių kamerinių ansamblių dalyvis yra atlikęs nemažai kūrinių parašytų asmeniškai jam. 2010 m. kartu su kamerinės muzikos ansambliu “Musica Humana” muzikantas išleido kompaktinę plokštelę ” Raktažodis – Keyword”. Be to, kaip solistas ir įvairių ansamblių dalyvis Justinas Mačys koncertavo tokiose šalyse kaip Danija, Vokietija, Austrija, Šveicarija, Italija, Prancūzija, Latvija, Rusija, Estija, Lenkija.

Programa:
A. Maslekovas – Lullaby 39,7C
M. Marais – Les Folies d’Espagne
J. S. Bach – Partita a minor
Allemande
Corrente
Sarabande
Bourrée Anglais
Algirdas Martinaitis – Sonata “Strazdo mokinys”
L’apprenti du merle
Merle Blanc
Un Beau Merle
Andrius Maslekovas – Incantation of the freezing haze
Rita Mačiliūnaitė – Ledas.Liepsna.Jazminai.

Pasiklausyti:
https://youtu.be/WDhOM2jyPC8
https://youtu.be/nHUCyvluxaw