Ignalinos rajono turizmo informacijos centras

La Nativité du Seigneur | Viešpaties gimimas Paliesiaus dvare

Koncertai

Paliesiaus dvare suskambs vienas reikšmingiausių visų laikų kūrinių vargonams – mistiškas ir giliai teologiškas kompozitoriaus O. Messiaeno ciklas apie Kristaus gimimą. Jį atliks talentingas vargonininkas Dainius Sverdiolas, į šio kompozitoriaus kūrybą besigilinantis visą gyvenimą. Vargonininkas Dainius Sverdiolas (*1956) Lietuvos koncertų salėse ir bažnyčiose surengė daugybę vargonų rečitalių, ne kartą reprezentavo Lietuvos muzikos kultūrą vargonų muzikos festivaliuose Lietuvoje ir užsienyje, grojo žymiausių Vakarų Europos meistrų vargonais. Jo meninių interesų akiratyje – skirtingų epochų monumentalūs vargonų repertuaro kūriniai. Tačiau ryškiausiai vargonininkas atsiskleidė parengęs visų O. Mesiano kūrinių 5 koncertų ciklą. Į šio kompozitoriaus kūrybą jis gilinasi visą gyvenimą.

Programa

Olivier Messiaen (1908-1992) – „Viešpaties gimimas“ („La Nativité du Seigneur“, 1935)

Kūrinį sudaro 9 meditacijos:

Mergelė ir kūdikis | „Pradėtas Mergelės mums kūdikis gimė, vaikas, kuris mums visiems duotas. Džiaukis, Siono dukra! Nes štai Karalius pas mus atėjo, teisingas ir nuolankus“ | Pranašų Izaijo ir Zacharijos knygos

Piemenys | „Išvydę kūdikį, gulintį ėdžiose, piemenys sugrįžo, garbindami ir šlovindami Dievą“ | Šv. Luko evangelija

Amžinieji tikslai | „Dievas per savo meilę iš anksto paskyrė mus įsisūnyti per Jėzų Kristų, kad šlovintume ir garbintume Jo malonę“ | Šv. Pauliaus laiškas efeziečiams

Žodis | „Viešpats tarė man: Tu esi mano Sūnus. Savo krūtinėje, dar prieš aušrai atsirandant, Jis mane pagimdė. Aš esu Dievo gerumo paveikslas, aš esu gyvenimo Žodis, kuris buvo nuo pat pradžios“ | Psalmės 2 ir 109, Išminties knyga, Šv. Jono 1-asis laiškas

Dievo vaikai | „Kai daugelis priėmė Jį, Žodis suteikė jiems galią tapti Dievo vaikais. Ir kadangi jie yra vaikai, Dievas pasiuntė savo Sūnaus dvasią į jų širdis šaukiant, Tėve, Tėve!“ | Šv. Jono evangelija ir Šv. Pauliaus laiškas galatiečiams

Angelai | „Ir su angelais bei gausinga Dangaus kariauna šlovino Dievą ir šaukė: „šlovė Dievui aukštybėse!“ | Šv. Luko evangelija

Jėzus priima kančią | „Kristus byloja savo Tėvui žengdamas į pasaulį: „Tau nepatiko deginamosios aukos ir aukojimai už nuodėmes, bet paruošei man kūną. Štai esu čia!“ | Šv. Pauliaus laiškas žydams

Trys karaliai | „Karaliai išvyko ir žvaigždė švietė jiems“ | Šv. Mato evangelija

Dievas tarp mūsų | „Žodžiai bendruomenės, Mergelės ir visos bažnyčios: Tas, kuris mane sukūrė ir aplankė mano namus, žodis tapo kūnu ir gyvena manyje. Mano siela šlovina Viešpatį ir mano dvasia džiūgauja Dievuje, mano Išganytojuje!” | Ekleziastas, Šv. Jono ir Šv. Luko evangelijos