Ignalinos rajono turizmo informacijos centras

Laisvės gynėjų dienos minėjimas Taujūnuose

Minėjimai

8:00 val. Vyks pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“

13 val. Muzikinė literatūrinė popietė „Teskamba Laisvės daina“!

Renginio metu tylos minute pagerbsime žuvusius kovotojus. Skambės „Radasta“ atliekamos
patriotinės dainos, bus skaitomos eilės.