Ignalinos rajono turizmo informacijos centras

Mažėnuose: „Mūsų praeities beieškant“

Parodos

Dailininko-mėgėjo Rimanto Medeišio tapybos darbų paroda „Mūsų praeities beieškant“.
Eksponuojamuose autoriaus darbuose atsispindi autentiški anų laikų kasdienybės klodai –
praėjusių laikų žmonėms svarbios vertybės: senųjų tradicijų puoselėjimas, kalendorinių
švenčių minėjimai, neišvengiama buitis ir išgyvenimai.