Mekrame pynimo edukacija N. Daugėliškyje

Kiti renginiai

Edukacijos dalyviai bus supažindinti su labai sena rakdarbių technika. Supažindinti su pagrindiniais mekrame rišimo principais, išmoks rišti pagrindinius mazgus, pasidaryti dekoraciją.