Palūšės bibliotekos filialo vasario mėn. renginiai

Kiti renginiai

Įvykęs renginys

Palūšės filiale
7–28 d. spaudinių paroda „A. Miškiniui – 115“.