Popietė Strigailiškyje „Skambėk lietuviškas žodi“

Kiti renginiai

Popietė skirta spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti. Skaitysime eiles, kursime ketureilius, minsime mįsles, prisiminsime patarles, dalyvausime viktorinoje. Atsakinėdami stengsimės kalbėti taisyklingai, aiškiai, raiškiai. Prisiminsime mūsų krašto knygnešius. Mes turime rūpintis gimtąja kalba, ugdyti meilę lietuviškam žodžiui, aktyvinti, ,turtinti žodyną ir bendravimo kultūrą.