Ignalinos rajono turizmo informacijos centras

Renginiai Ignalinos rajono viešojoje bibliotekoje ir filialuose 2023 m. birželio mėnesį

Kiti renginiai

IGNALINOS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE

5–30 d. kraštietės grafikės Volandos Raupelytės iliustracijų paroda abonemento stenduose.

8 d. 17.00 val. Česlovo Juršėno knygos „Nenuobodaus gyvenimo mozaika“ pristatymas.

12–21 d. spaudinių paroda informacijos ir kraštotyros skaitykloje „Kai į Šiaurę ešelonai ėjo“, skirta Gedulo ir vilties dienai.

15 d. susitikimas su vyskupu Jonu Kaunecku.

22–30 d. Joninėms (Rasos šventei) skirta  literatūros paroda informacijos ir kraštotyros skaitykloje.

22–30 d. literatūros paroda abonemente, skirta E. M. Remarko 125-osioms gimimo metinėms.

26 d. tradicinė išeitinė klubo „Rudenėlis“  popietė „Trumpiausia vasaros naktis – Joninių naktis“.

Renginiai vaikams

1–30 d. literatūros  paroda vaikų abonemente „Tebūna žemėj viskas“, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai.

1 d. 9.00 ir 11.00 val. bibliotekoje lankosi 4 klasių mokiniai. (Robotikos užsiėmimas).

2 d. 11.00 val. penkiamečio Danieliaus Rogovičiaus piešinių parodos atidarymas, skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai. Danielių kalbins Jorilė.

6 d. 9.00 val. bibliotekoje lankosi 4a klasės mokiniai (Robotikos užsiėmimas).

6 d. 11.00 val. susitikimas su Didžiasalio vaikais. Lėlių teatro spektaklis „Spyglys“.

7 d. 10.00 val. lėlių teatro „Mįsliukas“ spektaklis „Spyglys“ Ignalinos Šaltinėlio mokyklos auklėtiniams.

8 d. 10.00 val. lėlių teatro „Mįsliukas“ spektaklis „Spyglys“ Ignalinos Šaltinėlio mokyklos auklėtiniams.

21 d. 11.00 val. Garsiniai vasaros skaitymai.

28 d. 11.00 val. Garsiniai vasaros skaitymai.

FILIALUOSE

Ceikinių filiale

1–30 d. spaudinių paroda „Vokiečių rašytojui Erichui Marijai Remarkui – 125-eri.

10 d. 13.00 val. edukacija vaikams „Rištinės lėlės“.

14 d. 11.00 val. skaitytojų klubo „Laikas su knyga“ susitikimas.

30 d. 16.00 val. literatūrinė-muzikinė popietė „Gyvenimo akordai“, skirta Rimanto Medeišio tapybos parodos uždarymui.

Skaitymo skatinimo akcija „Vasara su knyga“(birželio–rugpjūčio mėn.)

Didžiasalio filiale

2 d. Didžiasalio Dienos centro vaikų darbelių paroda.

10 d.  megzdamos kojines heliks metodu minėsime Pasaulinę mezgimo viešumoje dieną. 

14 d.  Gedulo ir vilties dienai virtuali paroda „Tremties paženklinti likimai“.

Dietkauščiznos filiale

16 d. 18.00 val. skaitytojų klubo „Skaityk, dalinkis…“ susitikimas.

Akcija „Vasara su knyga“ (birželio–rugpjūčio mėn.)

Dūkšto filiale

1–30 d. spaudinių paroda „Dangus neturi išrinktųjų”, vokiečių rašytojui E. M. Remarkui – 125-eri.

7 d. 11.00 val. biblioterapinių  skaitymų seansas  pagal Bruno Ferero kūrybą. Dalyvauja Grupinio gyvenimo namų gyventojai.

22 d. 14.00 val. skaitytojų klubo „Atgaiva” susirinkimas. K. Tučkovos knygos „Baltųjų Karpatų raganos” aptarimas.

Dysnos  filiale

1–7 29 d. Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centro dienos centro vaikų darbų paroda „Vilnos ir popieriaus draugystė“.

10–23 d. spaudinių paroda „Ištremti į Sibirą lietuviai rašė…“, skirta Gedulo ir vilties dienai.

6 d. 14.30 val. Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centro dienos centro vaikų darbų parodos pristatymas „Vilnos ir popieriaus draugystė“.

23 d. 9.00 val. naujų spaudinių pristatymas „Naujos knygos Dysnos bibliotekoje“.

Akcija „Vasara su knyga“ ( birželio–rugpjūčio mėn.).

Grybėnų filiale

10–30 d. spaudinių paroda „Tremtinių istorijos“, skirta Gedulo ir vilties dienai.

15 d. 11.00 val. istorijos pamoka bibliotekos skaitytojams Palūšės krašto ekspozicijoje, skirta

Aukštaitijos ir M. Petrausko metams.

Skaitymo skatinimo akcija „Vasara su knyga“ (birželio – rugpjūčio mėn.).

Kazitiškio filiale

1 d. 15.30 val. susitikimas su VSAT pasieniečiais kinologais, skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai.

1–30 d. spaudinių paroda „Partizaninė kova už Lietuvos nepriklausomybę Kazitiškio krašte“, skirta Gedulo ir vilties dienai.

15 d. 11.00 val. Istorijos pamoka bibliotekos skaitytojams Palūšės krašto ekspozicijoje, skirta Aukštaitijos ir M. Petrausko metams.

Skaitymo skatinimo akcija „Vasara su knyga“ (birželio–rugpjūčio mėn.).

Kazokinės filiale

1–30 d. literatūros paroda, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai.

Linkmenų filiale

20–30 d. Legendų piešinių paroda.

20–30 d. Teminė spaudinių paroda „Trumpiausia metų naktis – Joninės“.

29 d. 15.00 val. susitikimas skaitytojų būrelyje.

Mažėnų filiale

1–30 d. spaudinių paroda „Pažadėtoji žemė”, skirta vokiečių rašytojui E. M. Remarkui.

14 d. 14.00 val. tremtinių ir politinių kalinių metams skirta popietė „Laisvės kryžkelės”.

Mielagėnų filiale

10 d. Pasaulinė mezgimo viešumoje diena. Jungiamės į mezgimo entuziastų būrį.

14 d. 10.00 val. Gedulo ir vilties dienos minėjimas.

Skaitymo skatinimo akcija „Vasara su knyga“ (birželio–rugpjūčio mėn.)

Palūšės filiale

1 d. 11.00 val. Visagino socialinės globos namų gyventojų keramikos darnų parodos „Lipdau pasaulį – lipdau save“ pristatymas.

15 d. 11.00 val.  istorijos pamoka Kazitiškio ir Grybėnų bibliotekų skaitytojams Palūšės krašto ekspozicijoje, skirta Aukštaitijos ir M. Petrausko metams.

3–26 d. spaudinių paroda „E. M. Remarkui – 125-eri“.

Strigailiškio filiale

3–26 d. spaudinių paroda „Janinai Degutytei – 95-eri“.

Šiūlėnų filiale

Akcija „Vasara su knyga“ (birželio–rugpjūčio mėn.)

Tverečiaus filiale

2–30 d. dokumentų paroda apie vaistažoles, augalus, homeopatiją „Žolė žolelė – stebuklinga gėlelė“.

1–30 d. dokumentų paroda „Gimtasis kraštas įkvepia kūrybai”.

Vidiškių filiale

1 d. 11.00 val. rytmetis skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai „Mes esam laimingi vaikai“. Organizatoriai  IRKC Vidiškių padalinys ir Vidiškių biblioteka.

1–30 d. spaudinių paroda Vokiečių rašytojui Erichui Marijai Remarkui „Trys draugai”.

Skaitymo skatinimo akcija „Vasara su knyga“(birželio- rugpjūčio mėn.)