Ignalinos rajono turizmo informacijos centras

Renginiai Ignalinos viešojoje bibliotekoje ir filialuose 2023 m. sausio mėnesį

Kiti renginiai

IGNALINOS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE

2–30 d. spaudinių paroda informacijos ir kraštotyros skaitykloje „Tegul neužmirštuolės žiedu laisvė žydi“, skirta Laisvės gynėjų dienai.

2–31 d. jaunimo fotografijų paroda Atradimų erdvėje „Aš matau tave“.

9–31 d. literatūros paroda abonemente „Nenoriu išnykti iš savo šviesiosios būties…“, skirta poeto, prozininko Vinco Mykolaičio-Putino 130-osioms gimimo metinėms.

25 d. 17.00 val. skaitytojų klubo „Tarp eilučių“ susitikimas.

Rubrika, skirta Aukštaitijos 700 Facebook paskyroje

Renginiai vaikams

9–25 d. literatūros  paroda vaikų abonemente „Po girią vaikščioja poetas“, skirta  A. Matučio 100-osioms gimimo metinėms.     

18 d. 16.00 val. popietė su skaitytojais apie knygas ir su knyga, akcija „Knygų Kalėdos“.

21 d. 11.00 val. kūrybinės dirbtuvės „Žiemos pasaka“ Mažylių skaitykloje.

26 d.–vasario 11 d. literatūros  paroda vaikų literatūros skyriuje „Su volungės plunksna“, skirta M. Vainilaičio 90-osioms gimimo metinėms.

FILIALUOSE

Ceikinių filiale

3–31 d. literatūrinė paroda „Vai  eičiau aš, eičiau…“ skirta, poetui, prozininkui Vincui Mykolaičiui-Putinui.

13 d. 8.00–8.10 visuotinė pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“.

13 d. 13.00 val. kūrybinės dirbtuvės „Neužmirštuolė tautos gynėjams“.

25 d. 11.00 val.  skaitytojų klubo „Laikas su knyga“ susitikimas.

Didžiasalio filiale

2–31 d. Vidmanto Panavo fotografijų paroda „Gimtinės spalvos”.

3–31 d. literatūrinė paroda skirta V. Mykolaičio-Putino 130-osioms gimimo metinėms.

13 d. 8.00-8.10 visuotinė pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“.

26 d. 11.00 val. vaikų poetui Martynui Vainilaičiui – 90. Garsiniai poeto kūrybos skaitymai.

Dietkauščiznos filiale

24 d. 18.00 val. skaitytojų klubo „Skaityk, dalinkis…“ susitikimas. Vinco Mykolaičio-Putino poezijos skaitymai.

Dūkšto filiale

5–31 d. Spaudinių paroda ,,Su degančia širdim tolyn einu”.  Poetui, prozininkui V. Mykolaičiui-Putinui –130.

26 d. 14 val. skaitytojų klubo susitikimas. A. Ruseckaitės knygos „EMMI Vinco Mykolaičio-Putino gyvenimo moterys” aptarimas.

Dysnos  filiale

11–25 d. spaudinių paroda „Ten, sidabro vingy“, skirta Laisvės gynėjų dienai.

13 d. 8.00 val. visuotinė  pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“.

16–31 d. spaudinių paroda „ Vinco Mykolaičio-Putino gyvenimo ir kūrybos akiračiai“, skirta rašytojo 130-mečiui.

Gilūtų filiale

3–31 d. spaudinių paroda „Rūsčios dienos“, skirta Vinco Mykolaičio-Putino 130-mečiui.

17–31 d. spaudinių paroda „Klaipėdos sukilimo vadas pulkininkas Mykolas Kalmantas“.

13 d. 8.00–8.10 visuotinė pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“.

Grybėnų filiale

4–31 d. literatūros paroda „Tau, vaikuti, dovanoju skambią skambią kalbą“, skirta Anzelmo Matučio 100-osioms gimimo metinėms.

21 d. 12.00 val. skaitytojų klubo susitikimas.

Kazitiškio filiale

3–31 d. literatūrinė paroda „Vinco Mykolaičio-Putino gyvenimas ir kūryba“, skirta Vinco Mykolaičio-Putino 130-osioms gimimo metinėms.

13 d. 8.00–8.10 val. visuotinė pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“.

1–30 d. projekto „Legendų ir liaudies pasakų svarba socialiniam suaugusiųjų besimokančiųjų reaktyvavimui ir „Covid-19“ pasekmių įveikimui“  legendų iliustracijų paroda.

Linkmenų filiale

3–14 d. teminė paroda „Sausio 13-oji laisvės gynėjų diena“.

13 d. 15.00 val. popietė, skirta laisvės gynėjų dienai paminėti.

17–28 d. literatūros paroda „Vincas Mykolaitis-Putinas lietuvių poetas, prozininkas“, skirta 130-osioms gimimo metinėms.

Mažėnų filiale

3–14 d. literatūros paroda „Tarp dviejų aušrų”, skirta poeto prozininko Vinco Mykolaičio-Putino 130-osioms gimimo metinėms.

17–31 d. literatūros paroda „Kviečia žalias miestas”, skirta Anzelmo Matučio 100-osioms gimimo metinėms.

Meikštų filiale

3–20 d. spaudinių paroda „Visą naktį laužai čia liepsnojo, visą naktį vardan Lietuvos…“.

28 d. 13.00 val. skaitytojų klubo „Laisvalaikis“ susitikimas „Knygos ilgiems žiemos vakarams“.

Mielagėnų filiale

3–28 d. Spaudinių paroda „1547 m. sausio 8 d. išleista pirmoji lietuviška knyga“;

13 d. 8.00–8.10 val. visuotinė pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“;

3–28 d.  paroda „Sausio 13-osios įvykių metraštininkas Alfredas Girdziušas“;

1–15 d. spaudinių paroda „Klaipėdos sukilimo vadas pulkininkas Mykolas Kalmantas“ (skirta Klaipėdos krašto metams).

Naujojo Daugėliškio filiale   

13 d. 11.00 val. minėjimas skirtas paminėti Laisvės gynėjų dieną.  Rengiamas kartu su Ignalinos rajono kultūros centro Naujojo Daugėliškio padaliniu.                                                                                                      

15–31 d. spaudinių paroda „Mokyklos takeliu“,  skirta Anzelmo Matučio 100-osioms gimimo metinėms  paminėti.

5 d. skaitytojų klubo „Mintis” susitikimas.

Palūšės filiale

2–30 d. spaudinių paroda „Vincui Mykolaičiui-Putinui – 130“.

Rimšės filiale

13 d. 8.00-8.10 visuotinė pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“.

13 d. 13 val . filmo „Sausio 13-oji, 1991“ peržiūra kartu su  IRKC Rimšės padaliniu.

5–28 d. knygų paroda „Kai padangės aptemę“, skirta Tremtinių metams paminėti.

Strigailiškio filiale

5–21 d. spaudinių paroda Sausio 13-ajai  „Tegul jums dega amžina atminties ugnis“

13 d. 8.00-8.10 val. visuotinė pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“.

Šiūlėnų filiale

5–31 d. literatūrinė paroda „Kaip kunigas, aš ne poetas, o kaip poetas, aš ne kunigas…“, skirta poeto, prozininko Vinco Mykolaičio-Putino 130-osioms gimimo metinėms.

13 d. 8.00–8.10 val.  visuotinė pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“.

Tverečiaus filiale

13 d. 8.00-8.10 val.  visuotinė pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“.

Vidiškių filiale

7–31 d. Aido Dolotovo fotografijų  paroda „Negęstantis laisvės laužas“, skirta Laisvės gynėjų dienai paminėti.

26d. 11.00 val. literatūrinis rytmetis darželinukams „Su volungėlių čiulbesiu“, skirta M. Vainilaičio 90-osioms gimimo metinėms paminėti.