Renginiai Ignalinos viešosios bibliotekos filialuose

Kiti renginiai

Ceikinių filiale

8–31 d. tautodailininkės Natalijos Juknevičienės tapybos darbų paroda.

4 d. 14.00 val.edukacija atviruko gaminimas „Mamai“.

7 d. 13.00 val. skaitymo šventė vaikams „Lietuva skaito !“. Skirta spaudos atgavimo dienai.

9 13.30 val. viktorina „Pažink Europą“, skirta Europos dienai.

14, 15 d. nuo 12 val. vyks kompiuterinio raštingumo mokymai pažengusiems.

31 11.00 val. popietė „Vaikystė – laikas nuostabus“, skirta vaikų gynimo dienai.

Didžiasalio filiale

1–20 d. vaikų rašytojai apie mamas ir mamoms. Spaudinių paroda skirta mamytėms.

1–15 d. spaudinių paroda  rašytojui, radijo ir spaudos darbuotojui, politiniam bei visuomenės veikėjui „Juozui Baltušiui –- 110“.

10 d. 14 val. kompiuterinio raštingumo mokymai pažengusiems.

11 d. 9  val. kompiuterinio raštingumo mokymai pažengusiems.

Dūkšto filiale   

1–17 d. keliaujanti paroda „Dvarų istorija žadina vaizduotę“.

3 d. 15 val. susitikimas su kraštiečiu prof. Algirdu Baubinu „Mintimis grįžtu į savo gimtą kraštą“. Renginių ciklas „Tėviškės takais“.

16 d. 13 val. monografijos „Giedrius Mackevičius (1945 - 2008) ir jo Teatras’’ pristatymas. Renginyje dalyvaus knygos sudarytoja Liucija Armonaitė.

Dysnos filiale

4 d. 10:30  val. popietė „Mama – tai angelas žemėje’’, skirta motinos dienai.

4–31 d. dokumentų paroda „Knyga – pasakiškas  švyturys, dovanojantis žmogui šviesą’’, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai.

Gilūtų filiale

3 d. 14 val. popietė skirta paminėti motinos dienai „Puokštė motinai“.

2–31 d.  ispanų dailininko Salvadoro Dali 115-osioms gimimo metinėms skirta dokumentų paroda.

28 d. 13 val. edukacija „Senas senas albumėlis“. Užsiėmimą ves Palūšės filialo vyresn. bibliotekininkė R. Ramanauskienė ir Ignalinos VB vaikų literatūros skyriaus vyresn. bibliotekininkė R. Juršienė.   

Grybėnų filiale

7–31 d. literatūros paroda „Juozo Baltušio kūrybos aidai“ skirta J. Baltušio 110 metų gimimo jubiliejui

16 d. 17 val. monografijos „Giedrius Mackevičius (1945-2008) ir jo Teatras“ pristatymas. Renginyje dalyvaus knygos sudarytoja Liucija Armonaitė. G. Mackevičiaus sesuo Gražina Rėgalienė.

18 d. 12 val. patyriminis žygis su archeologu, istoriku, baltų kultūros žinovu Vykintu Vaitkevičiumi „Baltų kultūros pėdsakai Grybėnų krašte“.

Kazitiškio filiale

1–31 d. mezgėjos, siuvėjos, nėrėjos Kazitiškio kaimo gyventojos Onutės Maciulevičienės nertų pasakų personažų paroda.

7 d. 13 val. susitikimas su televizijos laidų vedėja, menininke, rašytoja Nomeda Marčėnaite, skirtas Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai „Lietuva skaito!“.

16 d. 17 val. išvyka į monografijos „Giedrius Mackevičius (1945-2008) ir jo Teatras“ pristatymą. Renginyje dalyvaus knygos sudarytoja Liucija Armonaitė. G. Mackevičiaus sesuo Gražina Rėgalienė.

18 d. 12 val. išvyka į patyriminį žygį su archeologu, istoriku, baltų kultūros žinovu Vykintu Vaitkevičiumi „Baltų kultūros pėdsakai Grybėnų krašte“.

22 d. 11 val. išvažiuojamasis edukacinis užsiėmimas „Mano knygelė”, kuris vyks Visagino viešosios bibliotekos filiale. Edukacinį užsiėmimą ves Ignalinos  viešosios bibliotekos Kazitiškio bibliotekininkė Rasa Trubilienė.

Kazokinės filiale

2-31 d. literatūros paroda  „Artūras Konanas Doilis". Skirta A. K. Doilio 160-mečiui.

Linkmenų filiale

2–30 d. kraštietės Veronikos Aviltienės rankdarbių paroda.

4 d. 13 val. edukacija „Karpinys motulei“.

17 d. 11 val. dalyvavimas literatūriniuose skaitymuose Antaprūdės dvaro sodyboje. Dalyvaus kuriantys eiles, dainuojantys kraštiečiai.

Mažėnų filiale

4 d. 13 val. bendra popietė su Mažėnų kaimo seklyčia „Tas rankų švelnumas”, skirta paminėti Motinos dienai.

7–31 d. dokumentų paroda „Knyga-tai žinių ir mokslo labirintas”, skirta spaudos atgavimo dienai .

Mielagėnų filiale

7 d. 11 val. valandėlė vaikams „Sunkūs knygos keliai“, skirta spaudos atgavimo dienai.

18 d., 12 val. poezijos skaitymai „Kai sodai žydės”. Renginio viešnia – poetė Egmilė (Eglė Miliušytė-Brazdžiūnė). Parodos „Dvarų istorijos žadina vaizduotę“ atidarymas.

Naujojo Daugėliškio filiale

9 d. 11 val. Teminiai skaitymai Motinos dienai: „Motinos veidas kaip vasaros rytas“.

Palūšės filiale

28 d. išvyka į Gilūtų biblioteką. Edukacija  „Senas senas albumėlis“. Užsiėmimą ves Palūšės filialo vyresn. bibliotekininkė R. Ramanauskienė  ir Ignalinos viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus vyresn. bibliotekininkė R. Juršienė.  

Rimšės filiale

20–30 d. knygų ir dokumentų paroda Artūro Konan Doilio 160-osioms gimimo metinėms  pažymėti „Genialusis dedukcijos meistras”.   

Strigailiškio filiale

18 d. 11 val. literatūriniai skaitymai Antaprūdės sodyboje. A. Ruseckaitės knygos „Padai pilni vinių“ pristatymas, salomėjos Nėries 110-mečiui.

Šiūlėnų filiale

3 d. 15 val. edukacinė popietė su IKSC Šiūlėnų padaliniu „Gražiausi darbai ir žodžiai Motinoms“.

Tverečiaus filiale

1–15 d. literatūros paroda  „Tavo rankų švelnumas šildo mane", skirta Motinos dienai.

10–31 d. dokumentų paroda, skirta  kraštietės Irenos Sėliukaitės 65-osioms gimimo metinėms pažymėti.

1–31 d. Dalios Pajedienės dekupažo darbų paroda.   

Vidiškių filiale

15–31 d.  keliaujanti paroda „Dvarų istorija žadina vaizduotę“.

4–31 d. poezijos knygelių paroda „Puokštė eilėraščių – mamai", skirta Motinos dienai.

24 d. 12 val. literarūrinė-istorinė popietė „Čia mano namai – čia mano Gimtinė‘‘. Renginio svečias istorinių dokumentų tyrinėtojas Romutis Matkevičius-Matusa.

7, 8, 9, 10, 15 d. 14–17.30  val. kompiuterinio raštingumo mokymai pažengusiems.