Rudens palinkėjimai Naujajame Daugėliškyje

Kiti renginiai

Šiemet Daugėliškio krašto bendruomenei sukanka 10 metų
Šia proga, rugsėjo 12 d. 10 val. kviečiame į N.Daugėliškio Šv. Joakimo ir Onos bažnyčią pasimelsti už Daugėliškio krašto žmones, už bendrystę, o po mišių smagiai pasilinksminti su Mielagėnų "Dainoriais" bei Taujūnų "Radasta". Dalyvių lauks žaidimai ir laimės šulinys.
Renginys vyks N. Daugėliškyje, Mokyklos 1 (kiemelyje).