Rugsėjo mėnesio renginiai Ignalinos rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje bei filialuose

Kiti renginiai

IGNALINOS MIESTO BIBLIOTEKOJE

2–30 d. literatūros paroda abonemente  „Iš versmės man atnešk tą mėnulį“, skirta poeto, žurnalisto, redaktoriaus Pauliaus  Širvio – 100 gimimo metinėms.
3 d. 10 val. edukacijų ciklo „Senųjų Aukštaitijos amatų paslaptys“: Bažnytinių žvakių liejimas Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centre Tverečiaus krašto bendruomenei. Projektas BAŽNYČIŲ ISTORIJA ŽADINA VAIZDUOTĘ
4 d. 10 val. edukacijų ciklo „Senųjų Aukštaitijos amatų paslaptys“: Bažnytinių žvakių liejimas Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centre Linkmenų bendruomenei. Projektas BAŽNYČIŲ ISTORIJA ŽADINA VAIZDUOTĘ. Būtina registracija tel. 8 675 28712
4 d. 16 val. vakaras „Turiu žodį, nesutptą, šventą“, skirtas poeto Pauliaus Širvio 100-mečiui.
22 d. 12 val.  dailininkų parodos atidarymas ant Ignalinos bibliotekos laiptų.
23 d. susitikimas su profesoriumi, aktoriumi D. Meškausku (PAVB projektas)
24 d. 17 val. aktorius Ignas Ciplijauskas skaitys J. Marcinkevičiaus poemą „Pažinimo medis”. 
27 d. 12 val. Linkmenų Švč. Trejybės bažnyčioje Šv. Mykolo atlaidai. Sakralinės muzikos valanda. Dalyvauja Visagino Šv. Ap. Pauliaus parapijos bažnyčios choras. Koncertas po mišių. Projektas „Bažnyčių istorija žadina vaizduotę“.
30 d. 10 val. mokymai Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojams.

Vaikų literatūros skyriuje
16 d. 11 val. literatūrinė valandėlė „Rudenėlio džiaugsmai“.                                    
24 d. 11 val. literatūrinė popietė „Spalvota kelionė į Krakatukų šalį“.
3–15 d. literatūros paroda „Linksmasis vėjas“, skirta poetui Pauliui Širviui.

Mažylių skaitykloje
29 d. 15 val. Mažylių skaityklos gimtadienis.

FILIALUOSE

Ceikinių filiale
1–30 d. spaudinių paroda „Paulius Širvys –gyvenimas ir poezija“,  skirta poeto 100-osioms gimimo metinėms atminti.
10 d.10 val. edukacija „3D pieštukų magija“.
18 d. 14 val. Ceikiniuose, prie bibliotekos, literatūros ir muzikos popietė  „Čia kvepia laukas, medis, kelias“. Dalyvauja:  Antano Miškinio premijos laureatė Regina Katinaitė, asociacijos „Vilniaus dzūkuliai“ pirmininkas, poetas Juozas Žitkauskas, poetė, žurnalistė Rasa Milerytė bei Ceikinių krašto moterų folkloro ansamblis „Serbenta“. 
26 d. 14 val.
garsiniai skaitymai ir kūrybinės dirbtuvės „Skaitau ir vaidinu“.

Didžiasalio filiale
8–30 d. Juozo  Navicko dokumentinių  nuotraukų  paroda „Didžiasalis nuotraukose“.
25 d. „Spindėjo beržas tolumoj…”  Muzikos ir poezijos vakaras, skirtas Pauliaus Širvio 100-osioms gimimo metinėms atminti.
10–30 d. dokumentų paroda H. Nagio 100-osioms metinėms atminti.

Dietkauščiznos filialas
15 d. 8–14.30 val. projekto „Prisijungusi Lietuva“ kompiuterinio raštingumo mokymai pažengusiems Meikštų bibliotekoje.

Dūkšto filiale                    
1–31 d. spaudinių paroda fizikui, mokslo istorikui, etnologui Libertui Klimkai.
10 d. P. Širvio poezijos skaitymai „Palik, palik tik dainą man, tik ilgesį palik”, skirta Pauliaus Širvio 100mečiui paminėti (virtualus renginys).

Dysnos filiale
18–30 d. spaudinių paroda „Paulius Širvys – prisiminimuose, eilėse, dainose“, skirta  poeto, žurnalisto, redaktoriaus 100-osioms gimimo metinėms.

Gilūtų filiale
15–30 d. spaudinių paroda „Ir nusinešė saulę miškai“. Poeto, žurnalisto P. Širvio  100 metų sukakties minėjimui.
26 d. 14 val. popietė „Nepaprastos žolynų galios“.

Grybėnų filiale
8–30 d. literatūros paroda „Agata Kristi – detektyvų karalienė“.
26 d. 12 val. viktorina „Stebuklingos žolelės ir jų galia“, skirta E. Šimkūnaitės metamspaminėti.

Kazitiškio filiale
16 d. virtuali viktorina „Aš – beržas. Lietuviškas beržas…“, skirta poeto Pauliaus Širvio 100-osioms gimimo metinėms atminti. Kartu su Mažėnų biblioteka.
19 d. 12 val. Tautodailės ir literatūros vidurdienis Kazitiškyje. Dalyvauja siuvinėtoja Vijoleta Vanagienė ir rašytojas Rimantas Vanagas.

Kazokinės filiale
1–30 d. literatūros paroda „Agata Kristi”, skirta A. Kristi 130-mečiui paminėti.

Linkmenų filiale
4 d. 10 val. edukacijų ciklo „Senųjų Aukštaitijos amatų paslaptys“: Bažnytinių žvakių liejimas Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centre Linkmenų bendruomenei. Projektas BAŽNYČIŲ ISTORIJA ŽADINA VAIZDUOTĘ
8–29 d. spaudinių paroda „Aš beržas. Lietuviškas beržas“, skirta P. Širvio, poeto, žurnalisto 100-osioms gimimo metinėms.
27 d. 12 val. Linkmenų Švč. Trejybės bažnyčioje Šv. Mykolo atlaidai. Sakralinės muzikos valanda. Projektas „Bažnyčių istorija žadina vaizduotę“.

Mažėnų filiale
16 d. virtuali viktorina „Aš–beržas. Lietuviškas beržas…“, skirta poeto Pauliaus Širvio 100-osioms gimimo metinėms atminti. Kartu su Kazitiškio biblioteka.

Meikštų filiale
6 d. 13 val. edukacija „Šiaudo magija” Rimšės kultūros centre.
12 d.11 val. edukacija su 3D pieštukais
15 d. 8–14.30 val. projekto „Prisijungusi Lietuva“ kompiuterinio raštingumo mokymai pažengusiems

Mielagėnų filiale
1 d. 10 val. „Rugsėjų aidas kviečia sugrįžt“ – tradicinis buvusių Mielagėnų mokyklos mokytojų susitikimas.
15 d. virtuali paroda „Pasaulio tautų teisuoliai – Mielagėnų krašto sūnūs: kunigas Juozapas Stakauskas ir mokytojas Vladas Žemaitis“. Skirta Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos meta

Naujojo Daugėliškio filiale
1–17 d. spaudinių paroda “Palik tik dainą man” Pauliui Širviui -100.  09.16 14 val. Literatūrinė popietė “Palik tik dainą man”

18 –30 d. Spaudinių paroda “Detektyvų karalienė”. Agatai Kristi -130            

Palūšės filiale
12 d. 17 val. Palūšės bibliotekos kiemelyje leidinio „Palūšė drobėje ir žody“ pristatymas.

Rimšės filiale
6–16 d. knygų ir dokumentų paroda skirta Pauliaus Širvio 100-ųjų gimimo metinių progai.
18 d.14 val.  popietė skirta Eugenijos Šimkūnaitės metams „Sveiko gyvenimo receptai. Iš žiniuonės palikimo”. 

Strigailiškio filiale
18 d. 17 val. portreto vakaras P. Širvio 100-osioms gimimo metinėms „Žiedais praregėsiu gėlių“.

Šiūlėnų filiale
9 d. 15 val. popietė „Raštingumas – tai minties, kalbos ir jausmų kultūra“, skirta Tarptautinei raštingumo dienai paminėti kartu su IKSC Šiūlėnu padaliniu.

Tverečiaus filiale
1–30 d. dokumentų paroda P. Širvio 100-osioms gimimo metinėms.                   

Vidiškių filiale
25 d.16 val. poezijos vakaras „Nutrūkusi daina“ bibliotekos skverelyje, skirtas Pauliui Širviui atminti. Eiles skaitys poetė Lolita Reifonaitė.
2–30 d. spaudinių paroda „Rudens gėrybės žiemai“. 2–30 d. spaudinių paroda „Dainuojantis beržas“, skirta poeto, žurnalisto, redaktoriaus Pauliaus  Širvio  100-osioms gimimo metinėms.