Ignalinos rajono turizmo informacijos centras

Sausio 13-osios minėjimas Ceikiniuose "Jie su mumis..."

Minėjimai

13 val. Sausio 13-osios minėjimas Ceikiniuose  "Jie su mumis..."

● Nuo 8 val. iki 8.10 val kviečiame kartų prisijungti prie pilietinės akcijos ,, Atmintis gyva, nes liudija ".
● 13 valandą kviečiame į edukacinį užsiėmimą ,, Neužmirštuolė tautos gynėjams ".
● 13.30 iki 14 val. Meninė programa,, Jie su mumis" - klausysime dainų, eilių, dalyvausime
viktorinoje.