Ignalinos rajono turizmo informacijos centras

Spaudinių paroda Tverečiuje

Parodos

Nuo vasario 11 d. iki kovo 31 d. Irkc Tverečiaus padalinyje spaudinių paroda skirta kraštiečiui, kraštotyrininkui, tautosakos rinkėjui, lenkmečiu- lietuvybės puoselėtojui, lietuviškos spaudos platintojui
Antanui Bieliniui. (gimė 1918 m. vasario 18 d. Švenčionių raj.Tverečiaus parapijoje, Dietkauščiznos kaimelyje).
Jis ateities kartoms paliko labai daug vertingos medžiagos, pristatančios jo gimtojo krašto etnografiją,
istoriją ir liaudie dainas. O svarbiausia- paliko gyvenimiškų pamokų mokančių išlikti ir būti savo krašto
patriotais.
Ir šiandien A.Bielinio darbai yra prasmingi, reikšmingi ir svarbūs Lietuvos ateičiai…Jo asmenybė mus moko savo gyvenimus pašvęsti Lietuvai ir valstybei.