Strigailiškyje: „Kol džiūsta tinklai“

Kiti renginiai

Edukacijos metu lankytojus supažindinsiu su žuvininkystės istorija, tradicijomis, žuvivaisa, žuvienės
kulinariniu paveldu mūsų krašte. Vėliau apžiūrėsime žuvininkystės muziejaus ekspoziciją,
susipažinsime su žvejybos reikmenimis. .Dalyviai sužinos kaip reikia paruošti valtį , kokius žvejybos
reikmenis pasiimti plaukiant žvejoti, kokie prietarai būdavo ir kas atsitikdavo, jei jų nesilaikydavo.
Virsime autentišką žuvienę. Kol virs žuvienė atsakinėsime į viktorinos klausimus, minsime mįsles,
Norintys galės pabandyti išpainioti tinklą. Skanausime žuvienę.