Ignalinos rajono turizmo informacijos centras

Susitikimas su kraštiete, gyvenančia Jungtinėje Karalystėje, Jolanta Trabšiene

Susitikimas

Ignalinos viešoji biblioteka vykdo diasporos programos ,,Globali Lietuva“ veiklą (glaudesnio užsienio lietuvių ryšių su Lietuva ir gimtuoju kraštu stiprinimas) ir kviečia į pirmą susitikimą su kraštiete, gyvenančia Jungtinėje Karalystėje, Jolanta Trabšiene.