Ignalinos rajono turizmo informacijos centras

Šventė N. Daugėliškyje „Motinėlė obelėlė“

Šventės

10 val. Šv.  Joakimo ir Šv. Onos bažnyčioje maldomis,
dainomis, gražiausiomis eilėmis sveikiname Mamas.