Ignalinos rajono turizmo informacijos centras

Gedžiūnėlių Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčia

Dvarai, bažnyčios, etnografiniai kaimai, malūnai

Gedžiūnėlių Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčia.

Gedžiūnėliuose 1921 m. pastatyta koplyčia. Tai buvo pailgas namas su dvišlaičiu stogu, įėjimo durimis iš galo, į tris dalis padalintais langais. Iki 1931 m. pamaldos vyko vieną kartą per mėnesį.

Arkivyskupas Romualdas Jalbžikovskis leido kurti parapiją su sąlyga, jeigu pamaldos bus lenkų kalba. Gyventojai nesutiko. Nuo 1931 m. pamaldos vyko reguliariai. 1939 m. į Gedžiūnėlius persikėlė Daugėliškio klebonas Petras Budra, todėl kurį laiką koplyčia atliko Gedžiūnėlių–Daugėliškio parapijos bažnyčios funkcijas. Tuomet buvo pradėta statyti naująją bažnyčią. Dėl silpnos sveikatos kunigas P. Budra pasiprašė perkeliamas į kitą parapiją. Kunigo Karolio Gumbaragio pastangomis 1941 m. įkurta parapija, o 1943 m. pastatyta nauja bažnyčia, pritaikant senosios koplyčios pastatą. Po 1966 m. kunigo Jono Kardelio rūpesčiu bažnyčia restauruota ir išdažyta.

Bažnyčia tradicinio gyvenamojo namo formos, stačiakampio plano, vienabokštė, vienanavė. Statinys su varpinės bokšteliu, trisiene apside, prišlieta zakristija. Priekiniu fasadu orientuota į pietvakarius. Pagrindinis įėjimas įrengtas pastato priekyje, pro įstiklintą verandą. Šventorių juosia nemūrytų akmenų tvora su geležiniais varteliais.

Atsiliepimai

Komentuoti