Ignalinos rajono turizmo informacijos centras

Ignalinos NKVD-MGB būstinės pastatų kompleksas

Atminties vietos

Kontaktai

Trijuose Ignalinos miesto pastatuose, kurie yra valstybės saugomi, įtraukti į  Kultūros paveldo registrą, 1944-1953 metais buvo kalinami ir kankinami kovotojai už Lietuvos laisvę. Tai žymi specialios lentelės. Buvusiame žemės ūkio valdybos pastate tuo metu buvo įsikūrusi NKVD raštinė, šalia stovinčiame mažesniame statinyje veikė areštinė, o kitoje kelio pusėje esančiame name, kur dabar įkurti savivaldybės būstai, buvo kalėjimas. Žiauriai nukankintų žmonių palaikai buvo tiesiog numetami aikštėje. Dabar toje vietoje žaliuoja pieva ir stovi paminklinis akmuo ,,Žuvusiems už Lietuvos laisvę“.

Atsiliepimai

Komentuoti