Ignalinos rajono turizmo informacijos centras

Linkmenų piliakalnis su gyvenviete (Pilalė)

Gamta, apžvalgos aikštelės, pažintiniai takai, piliakalniai

Kontaktai

Viena ankstyviausių senovės gyvenviečių yra prie Linkmenų esantis piliakalnis, žmonių vadinamas Pilele. Jo aikštelė padengta tamsiu kultūriniu sluoksniu. Iš visų pusių piliakalnį supa balos ir drėgnos pievos.  Piliakalnis dirvonuojamas, Šiaurės rytų šlaitas apaugęs alksniais. Piliakalnis įrengtas atskiroje kalvoje. Aikštelė ovali, pailga šiaurės vakarų – pietryčių kryptimi, 25x19 m dydžio, 1,5 m žemesne pietvakarine dalimi. Šiaurės vakarų šlaite, 4 m žemiau aikštelės yra 2 m pločio terasa. Šlaitai statūs, 8–10 m aukščio. Šiaurės rytų šlaito apatinėje dalyje įkastas aukštos įtampos elektros stulpas.

Visose pašlaitėse yra 0,3 ha ploto papėdės gyvenvietė, kurioje rasta brūkšniuotos ir grublėtos keramikos, šlako. 

1958 m. piliakalnį žvalgė Istorijos institutas, 1976 m. ir 1985 m. – Mokslinė metodinė taryba. Piliakalnis datuojamas I tūkstantmečiu – II tūkstantmečio pradžia.

Pasiekiamas  iš Švenčionėlių–Utenos plento Linkmenyse pasukus į dešinę link Benediktavo (Ginučių), pravažiavus elektros liniją, ties sodyba pasukus į kairę, 500 m pro sodybą dešinėje (yra 100 m į Rytus už jos). 

Piliakalnis yra pripažintas valstybės saugomu objektu.

Atsiliepimai

Komentuoti