Linkmenų žydų žudynių vieta

Atminties vietos

Šali Ūsių ežero stovi paminklinė lenta, skirta šioje vietoje nužudytiems žydams. 1941 m. liepos mėn. nacistinės Vokietijos valdžios suorganizuotos egzekucijos metu nužudyta 70 (ant memorialinio paminklo nurodyta 120) Linkmenų mstl. žydų - vyrų, moterų ir vaikų. Žmonės buvo užkasti 3 duobėse. Apie 1961 m. nužudytųjų palaikai buvo atkasti, sukrauti į kelis karstus ir perlaidoti Švenčionėliuose.

Ši vieta įtraukta į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.

Atsiliepimai

Komentuoti