Ignalinos rajono turizmo informacijos centras

Lukošiškės Švč. Dievo Motinos Užtarėjos sentikių cerkvė

Dvarai, bažnyčios, etnografiniai kaimai, malūnai

Lukošiškės Švč. Dievo Motinos Užtarėjos sentikių cerkvė – sentikių maldos namai Lukošiškėje, Tverečiaus seniūnijoje, Ignalinos rajone. Cerkvė stūkso 0,6 km į šiaurės rytus nuo kelio  112  Ignalina–Didžiasalis .

Sentikių maldos namai 2017 m.

Vietinė religinė bendruomenė pati prižiūri, tvarko šį sakralinį objektą. Šios bendruomenės iniciatyva 2013 m. cerkvė įtraukta į LR Kultūros vertybių registrą (unik. kodas 37169), kaip pasižyminti sakralinėmis, architektūrinėmis, etnokultūrinėmis vertingosiomis savybėmis. Šis sakralinis objektas vertingas tiek išorinėmis, tiek vidinėmis architektūrinėmis detalėmis: bažnyčios fasadai horizontaliai apkalti medinėmis lentomis, dvivėrės durys iš išorės apkaltos dekoratyviniu sluoksniu „eglute“, saugotinos medinės langų konstrukcijos, o pastato viduje - medinis tapytas altoriaus kryžius, medinių lentų grindys. Šiam kultūros paveldo objektui patvirtintas vietinis reikšmingumo lygmuo.

Lukošiškės sentikių parapija buvo įkurta XX a. pradžioje. 1912 m. Lukošiškės kaime pastatyti sentikių religinės bendruomenės (Lietuvos senųjų stačiatikių pomorų bažnyčios) maldos namai. Kitų šaltinių duomenimis (šio kaimo gyventojų liudijimu), maldos namai buvo pastatyti 1901 m. Po Pirmojo pasaulinio karo ši teritorija priklausė Lenkijai.

1948 m. sovietinė valdžia nacionalizavo visų tikybų maldos namus bei kitus bažnytinius pastatus ir kulto reikmenis. 1949 m. buvo užregistruota Lukošiškės parapija ir sudaryta su ja ilgalaikės nuomos sutartis dėl maldos namų panaudojimo religinėms apeigoms.

 

https://www.youtube.com/watch?v=S2kYkIEXQ8U&feature=emb_logo

Atsiliepimai

Komentuoti