Ignalinos rajono turizmo informacijos centras

Mažulonių piliakalnis

Gamta, apžvalgos aikštelės, pažintiniai takai, piliakalniai

Mažulonių piliakalnis su gyvenviete yra kultūros paminklas ir valstybės saugomas objektas. Išsidėstęs 0,2 km į pietvakarius nuo Mažulonių kaimo, 5 km į pietvakarius nuo Naujojo Daugėliškio, į rytus nuo Vėlio ežero, Zablatiškės – Mikalavo kelio pietrytinėje pusėje, miške. Stipriai įtvirtintas piliakalnis, su vidutinio dydžio aikštele. Piliakalnyje rastas 5 m kultūrinis sluoksnis. Aptikta medinių pastatų liekanų, lipdytos brūkšniuotu paviršiumi ir žiestos keramikos šukių, įvairių 11-13 a. dirbinių. Piliakalnio šiaurės vakarinėje ir pietvakarinėje papėdėje yra senoji gyvenvietė ( plotas 3,5 ha).

 

Yra sakoma, kad viršūnėj piliakalnio būta bažnyčios, ir todėl apie vidurnaktį girdėt skambant varpus: "Un šita kalna senu senovėj stovėja bažnyčia. Taj bažnyčiaj giedadava labai gražiai deivės. Kiekvienas žmogus, eidamas pra šitų kalnų ir bažnyčių, sustodava, užgirdį labai gražiai giedant, paklausyti. Ir kaip tik ilgiau paklausydava, iškart numirdava. Tai tadu visi kunigai pradėja prašyti Dievų, kad ana nueitų skradžiai žemės. Ir per ilgus meldimus ir keiksmus prasiskyrė žeme ir bažnyčia nuėja skradžiai žemių. Tai dabar tam daikte žinklu prasiskyrimas in dvi puses viršunes kalna."

 

2020 metais rengto projekto "Skambančios Ignalinos legendos" metu buvo parengti garso įrašai su legendomis, padavimais ir sakmėmis. Pasiklausykite:

Daugiau informacijos apie projektą galite rasti: www.ignalinoslegendos.lt 

Atsiliepimai

Komentuoti
  • Ma
    Marija
    2019-09-09

    Piliakalnio informaciniame stende dar rasite ir aprašytų legendų/padavimų apie šią vietą