Ignalinos rajono turizmo informacijos centras

Paringio Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia

Dvarai, bažnyčios, etnografiniai kaimai, malūnai

Paringyje pirmoji koplytėlė buvo pastatyta apie 1620 m., ji išgarsėjo Nukryžiuotojo Jėzaus skulptūra. 1745 m. pastatyta medinė koplyčia. 1818 m. sumūryta nauja koplyčia, įrengtas altorius, paskirtas kunigas. Ji veikė kaip Daugėliškio parapijos filija. Istoriniu įvykiu tapo Dešimtosios atlaidai, vykę 1837 m. birželio 25 d. (pagal naująjį kalendorių liepos 7 d.). Tuomet kilo didžiulis gaisras, jame žuvo beveik 300 (tikslus skaičius nežinomas) į mišias atėjusių maldininkų, įskaitant ir 3 kunigus. Tai didžiausias gaisre žuvusių žmonių skaičius Lietuvoje. Dalis žuvusiųjų yra palaidoti ties koplyčia.

Dabartinė Paringio Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia pastatyta 1838 m. klebono Jono Ramelio rūpesčiu  1933 m. bažnyčia suremontuota: uždėtas bokštelis, pristatyta medinė zakristija. Atnaujinta 1966 m. Bažnyčia garsėja tuo, kad pastatyta ant stebuklingo šaltinio, o šalia jo buvęs akmuo, ant kurio žmonėms pasirodžiusi Jėzaus Širdis. Apsišlakstę šaltinio vandeniu, žmonės pagydavo nuo įvairiausių ligų. Dabar prie Paringio bažnyčios stovi šulinys, jame trykšta tas pats stebuklingas vanduo. Parapija įsteigta 1921 m. 

Bažnyčia turi klasicizmo bruožų. Ji stačiakampio plano, su bokšteliu, 4 kolonų portiku, šoninėmis koplyčiomis. Šventoriuje stovi vienaaukštė varpinė. Šventoriaus tvora mūrinė ir metalinė. 

 

Atsiliepimai

Komentuoti