Paringio Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia

Dvarai, bažnyčios, etnografiniai kaimai, malūnai

Yra Paringio kaime. 1620 m. pastatyta koplytėlė, kuri išgarsėjo Nukryžiuotojo Jėzaus skulptūra. Ta vieta pasirinkta neatsitiktinai. Mat kažkada čia tryškęs šaltinis, o šalia jo buvęs akmuo, ant kurio žmonėms ir pasirodžiusi Jėzaus Širdis. 1745 m. pastatyta medinė koplyčia. 1818 m. sumūryta nauja koplyčia, įrengtas altorius, paskirtas kunigas. Ji veikė kaip Daugėliškio parapijos filija. Istoriniu įvykiu tapo Dešimtosios atlaidai, vykę 1837 m. birželio 25 d. (pagal naująjį kalendorių liepos 7 d.). Tuomet įvyko didžiulis gaisras, jame žuvo beveik visi į mišias atėję maldininkai, beveik 300 žmonių, įskaitant ir 3 kunigus. Tai didžiausias gaisre žuvusių žmonių skaičius Lietuvoje. 1838 m. koplyčia atstatyta ir pašventinta, o jos atstatymu susirūpino ir skyrė lėšų dvarininkė Rožė Kvintova. 1933 m. bažnyčia suremontuota. Atnaujinta 1966 m. Dar ši bažnyčia garsėja tuo, kad buvo pastatyta ant stebuklingo šaltinio. Apsišlakstę šiuo vandeniu, žmonės pagydavo nuo įvairiausių ligų. Nežinia, ar tas vanduo išties stebuklingas buvo, ar tiesiog begalinis žmonių tikėjimas juos išgydydavo. Tik sakoma, kad šaltinio gydomosios galios vienu metu išseko, kai dvarininkė sumaniusi pagydyti savo šunį. Dabar prie Paringio bažnyčios stovi šulinys, kuriame trykšta tas pats stebuklingas vanduo.

Liepos mėn. 7 dieną, Paringio Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje vyksta Švenčiausios Jėzaus Širdies atlaidai (Dešimtoji).

 

Atsiliepimai

Komentuoti