Tverečiaus Švč. Trejybės bažnyčia

Dvarai, bažnyčios, etnografiniai kaimai, malūnai

Yra Tverečiaus miestelyje. 1501 m. Tverečiuje pastatyta medinė bažnyčia ir įkurdinti reguliarieji atgailos kanauninkai. 1622 m. Petras Pacas bažnyčiai paskyrė Erzvėto polivarką ir Kukučių kaimą. 1662 m. Trakų vaivada Mikalojus Pacas pastatė naują bažnyčią ir vienuolyną (uždarytas 1832 m.). Vietoje sudegusios 1862 m. pastatyta nauja medinė bažnyčia. 1891 m. šventoriuje pastatyta koplytėlė. 1906 m. pastatyta mūrinė bažnyčia (B. Kokijevskio- Kozėlos projektas). Bažnyčia neogotikinė, stačiakampio plano, dvibokštė, su žemesne abside. Vidus bazilikinis, 3 navų, skliautuotas. Dailės kūriniai, esantys bažnyčioje, yra kultūros paminklai: molbertinė tapyba – „Vyskupas Mykolas Giedraitis“, „Apaštalas Judas Tadas“, „Šv. Marija Magdalietė“, Šv. Jono Kantiečio stebuklas“; skulptūros – „Šv. Kristoforas“, „Nežinomas šventasis“, „Nukryžiuotasis“, „Kristus, nešantis kryžių“.

Liepos mėnesį, Tverečiaus Švč. Trejybės bažnyčioje vyksta Šv. Onos atlaidai.

Atsiliepimai

Komentuoti
  • Da
    Danutė
    2021-05-23

    Lankausi Tverečiuje mažiausiai 2 kartus per metus, tvarkau tėvų, senelių ir kitų giminių kapus. Tai mano jaunystės miestelis, čia baigiau vidurinę mokyklą. Šį kartą užėjau į šventorių ir labai nusivyliau netvarka, žolė nenupjauta ir kt. Įdomu, ar bažnyčia prižiūrima, neturėjau galimybės įvertinti, nes buvo užrakinta. O juk klebono S. Tunaičio laikais buvo tiesiog pavyzdinga visur tvarka. Kas atsitiko? Ar parapijiečiai apsileido? Ar dabartinis klebonas nepakankamai skiria tam dėmesio. Labai gaila...