Ignalinos rajono turizmo informacijos centras

Tverečiaus Švč. Trejybės bažnyčia

Dvarai, bažnyčios, etnografiniai kaimai, malūnai

Tverečiuje 1501 m. pastatyta pirmoji medinė bažnyčia, įkurdinti reguliarieji atgailos kanauninkai. Trakų vaivada Mikalojus Pacas 1662 m. pastatė naują bažnyčią ir vienuolyną. Rusijos valdžia 1832 m. vienuolyną uždarė. Vietoj sudegusios 1862 m. pastatyta nauja medinė bažnyčia. Klebono Jono Burbos rūpesčiu 1884 m. suprojektuota mūrinė bažnyčia, kurios valdžia statyti neleido. Kai valdžios leidimo nereikėjo, inžinierius B. Kokijevskis-Kozėla 1898 m. suprojektavo dabartinę mūrinę bažnyčią. Ji pastatyta 1906 m. klebono Antano Slapšio-Slapšinsko pastangomis ir parapijiečių lėšomis. 

Tverečiaus Švč. Trejybės bažnyčia neogotikinė, stačiakampio plano, dvibokštė, su žemesne apside. Vidus bazilikinis, 3 navų, atskirtų pilioriais, skliautuotas. Šventoriaus tvora akmenų mūro. Per Pirmąjį pasaulinį karą buvo apgriauti bažnyčios bokštai, 1925 m. jie suremontuoti. 

Bažnyčioje esantys dailės kūriniai – paveikslai „Mykolas Giedraitis“, „Apaštalas Judas Tadas“, „Šv. Magdalena“, „Šv. Jono Kantiečio stebuklas“ („Vienuolis su ąsočiu“) ir skulptūros  „Šv. Kristoforas“, „Nežinomas šventasis“, „Kristus, nešantis kryžių“ –  yra kultūros paminklai. 

 

Liepos mėnesį, Tverečiaus Švč. Trejybės bažnyčioje vyksta Šv. Onos atlaidai.

Atsiliepimai

Komentuoti
 • Pe
  Petras
  2024-05-05

  Labei garažu ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 • Da
  Danutė
  2021-05-23

  Lankausi Tverečiuje mažiausiai 2 kartus per metus, tvarkau tėvų, senelių ir kitų giminių kapus. Tai mano jaunystės miestelis, čia baigiau vidurinę mokyklą. Šį kartą užėjau į šventorių ir labai nusivyliau netvarka, žolė nenupjauta ir kt. Įdomu, ar bažnyčia prižiūrima, neturėjau galimybės įvertinti, nes buvo užrakinta. O juk klebono S. Tunaičio laikais buvo tiesiog pavyzdinga visur tvarka. Kas atsitiko? Ar parapijiečiai apsileido? Ar dabartinis klebonas nepakankamai skiria tam dėmesio. Labai gaila...