Nalšios pietinės apygardos kandidatų į Seimą debatai

Susitikimas

„Kaip likimas duos“, - sakai laukdamas spalio 11 d. Seimo rinkimų ir neplanuoji jiems ruoštis?

O gal imk likimą į savo rankas?