Ignalinos rajono turizmo informacijos centras

Dūkšto Šv. Stanislovo Kostkos bažnyčia

Dvarai, bažnyčios, etnografiniai kaimai, malūnai

Pirmąją medinę Šv. Kryžiaus išaukštinimo bažnyčią Senajame Dūkšte, Dūkšto dvare, apie 1601 m. pastatė dvaro savininkai Rudaminos. Dūkšte 1729–1773 m. veikė jezuitų misija. Nuo 1901 m. čia zakristijonu apie 40 metų dirbo generolo Stasio Raštikio tėvas Bernardas Raštikis. Jis rūpinosi  bažnyčia, platino lietuvišką spaudą. 1910–1914 m. veikė lietuvių katalikų blaivybės draugijos skyrius. 1925 m. įkurta parapija. 

Dabartinė medinė Dūkšto Šv. Stanislovo Kostkos bažnyčia pastatyta 1934–1936 m. 1956 m. sudegus Senojo Dūkšto bažnyčiai, ji tapo jungtine parapijos bažnyčia. 1991 metais restauruota.

Bažnyčia yra stačiakampio plano, vienabokštė, su apside ir bokšteliu. Vidus trijų navų, šoninės gerokai žemesnės. Šventoriuje stovi žema medinė varpinė. Bažnyčioje esantys paveikslai „Šv. Jonas Krikštytojas“ (autorius Jonas Rustemas) ir „Marija su kūdikiu“ (autorius nežinomas) yra kultūros paminklai. 

 

Atsiliepimai

Komentuoti