Ignalinos rajono turizmo informacijos centras

Kazokinės dvaras

Dvarai, bažnyčios, etnografiniai kaimai, malūnai

Pirmą kartą dvaras minimas 1738 m. Išlikusios puošnios dvaro arklidės, kurias galima pamanyti esant ir pagrindiniu dvaro pastatu, dvi alėjos, klojimas, keli ūkiniai pastatai gretimame Nastazavo kaime.


Pirmosios žinios apie Kazokinės (Koziczyna) dvarą užfiksuotos 1738 m. inventoriuje, kuriame pateikiama informacija apie nedidelį dvarą Ašmenos apskrityje. Iki 1738 m. Kazokinės dvaras, priklausęs Domininkui Mažeikai, minimais metais atiteko Stanislovui Narbutui. Vėliau, nuo 1782 m., dvarą pradėjo valdyti Bortkevičių giminė, turėjusi ir kitų valdų Ašmenos apskrityje. XIX a. II p. dvaras su išplėstomis valdomis buvo priskiriamas Zablatiškės valsčiui, Švenčionių apskričiai. Vertingi iki šiol išlikę Kazokinės dvaro sodybos pastatai ir želdiniai yra pastatydinti ir suformuoti XIX a. pab.-XX a. pr. 1940 m. dvaro sodyba, priklausiusi Zigmui Bortkevičiui, buvo nacionalizuota, o po Antrojo pasaulinio karo joje įkurta „Naujo gyvenimo“ kolūkio centrinė gyvenvietė. Dvaro sodybos teritoriją ir pastatus pritaikius kolūkio reikmėms buvo negrįžtamai sužalota ansamblio visuma. Šiuo metu didžioji dalis vertingų pastatų yra apleisti, perstatyti ar sunaikinti.

Atsiliepimai

Komentuoti