Ignalinos rajono turizmo informacijos centras

Linkmenų Švč. Trejybės bažnyčia

Dvarai, bažnyčios, etnografiniai kaimai, malūnai

Pirmoji bažnyčia Linkmenyse pastatyta dar iki 1517 m. Žygimanto Augusto funduota Linkmenų parapinė bažnyčia, kaip ir varpinė, buvo medinė. Medinė bažnyčia atstatyta 1645 m., o vėliau 1720 m. Tuomet jai buvo suteiktas Švč. Trejybės vardas. XIX a. viduryje medinė bažnyčia sumenko. Linkmenų klebono kunigo T. Šimanskio ir parapijiečių rūpesčiu bei lėšomis 1885 m. pradėta statyti dabartinė mūrinė Linkmenų bažnyčia (karo inžinieriaus Čerkasovo projektas). Galutinai naujoji mūrinė Linkmenų bažnyčia baigta statyti, įrengta ir pašventinta 1887 m. 1898 m. bažnyčia apjuosta nauja mūrine tvora. Linkmenų Švč. Trejybės bažnyčia – originalus XIX a. akmenų ir plytų mūro pastatas, turintis eklektikos ir neoromantikos bruožų. Bažnyčia stačiakampio plano, bazilikinė, vienabokštė. Šventoriaus tvora akmenų mūro, su tinkuotais stulpais. Bažnyčios interjerui būdingas saikingumas. Šventoriuje stovi akmeninis rūpintojėlis, skirtas žuvusiems Tėvynėje – mirusiems tremtyje, koplytstulpiai Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejui (1387–1987) ir Šv. Kazimiero mirties 500 metinėms (1484–1984). 2009 m. Lietuvos vardo 1000-mečio proga pastatyta Jėzaus skulptūra, 2010 m. prie pagrindinių bažnyčios vartų – Dievo Motinos Marijos skulptūra.

 

Atsiliepimai

Komentuoti